عباس جهان بخش

عباس جهان بخش

کارشناسی ارشد مهندسی مواد صنعتی

۵۰ارتباط ۵مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناس کنترل کیفیت
واشرسازی بهتا
کارشناسی ارشد دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس کنترل کیفیت
واشرسازی بهتا
مهارت ها
| ۲۲نفر
اسماعیل رومی شیشواننصیر رضایی نژادابوالفضل حیدریAfsane Bagheriمحمد قبادی
| ۱۸نفر
اسماعیل رومی شیشواننصیر رضایی نژادابوالفضل حیدریAfsane Bagheriبیرانوند انجام پایان نامه
| ۱۷نفر
مهدی پرورابوالفضل حیدریبیرانوند انجام پایان نامهنبی اله گودرزی
| ۱۵نفر
ابوالفضل حیدریبیرانوند انجام پایان نامهنبی اله گودرزیاین صفحه بسته شده است
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
مهارت ها وزمینه¬های تحقیقاتی:
آشنایی با نرم افزار المان محدود Comsol42a
آشنایی با برنامه نویسی Matlab 2012
شبیه سازی پروژه های مهندسی مواد با استفاده از شبکه عصبی به روش MLP
آشنایی کامل با روش های نوین در آنالیز مواد(XRD،SEM و ...)
سابقه تدریس دروس دانشگاهی در رشته‌ی مهندسی مواد به صورت خصوصی
آشنایی کامل با نرم افزار مدیریت Microsoft Office2007,2010,2013
انجام پروژه و کارهای تحقیقاتی پیشرفته در رشته مهندسی متالورژی
مقالات ارسال شده به مجلات و کنگره ها:
مقالات داخلی:
1- عباس جهان بخش،بیژن عباسی خزایی" شبیه سازی اثر عملیات همگن سازی بر روی سختی منطقه اتصال ناهمگونFSX-414/MBF-80/IN-738 به روش فاز مایع گذرا (TLP) با استفاده از شبکه عصبی به روش MLP"، چهارمین همایش سالیانه دانشگاه رازی، آذر 1392.
2- عباس جهان بخش، رضا بختیاری" تاثیر عملیات همگن سازی بر بهبود ریزساختار ناحیه اتصال نامتجانس TLP برای سیستم FSX-414/MBF-80/IN-738"، هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی، آبان 1393.
مقالات خارجی:
Bijan Abbasi-Khazaei, Abbas Jahanbakhsh, Reza Bakhtiari,” TLP bonding of dissimilar FSX-414/IN-738 system with MBF-80 interlayer: The effect of homogenizing treatment on microstructure and mechanical properties” Materials Science & Engineering A, Accepted date: 23 October 2015.