امیر حسین یاحقی مهربانی

امیر حسین یاحقی مهربانی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT سیستم های اطلاعاتی

۰ارتباط ۱۴مهارت
تهران | تهران
مشاور تبلیغاتی
شرکت ارتباطات تلفن آسیا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی و تولید نرم افزار
Multimedia University
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT سیستم های اطلاعاتی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مشاور تبلیغاتی
شرکت ارتباطات تلفن آسیا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
Web Manager
Astute Capital Management
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
مدیر تولید
گروه طراحان صحاب
۱۳۷۹ - ۱۳۸۵
مدیر تولید
کانون تبلیغاتی سینا تصویر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات