فاطمه نساجی

فاطمه نساجی

کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد معماری
مهندسی معماری _معماری بیونیک
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
۱۳۸۷ - ۱۳۹۸
کاردانی معماری نقشه کشی
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه مدیریت پروژه
خانه صنعت و معدن
گواهینامه دکوراسیون داخلی
خانه صنعت و معدن
گواهینامه کنترل پروژه
خانه صنعت ومعدن
دوره کار افرینی و کسب فرصت
فینیک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
pmbok(pprojet management body of knowledge)
درجه کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
ISO( International Organization for  Standardization)
درجه کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
HSE( HEALTH,SAFETY& ENVIRONMENT)
درجه کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
3Dmax
درجه کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
AUTOCAD
درجه کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
ms project
درجه کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
دوره p6
درجه کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
توضیحات