امیرحسین معروفی نیا

امیرحسین معروفی نیا

شبکه

۲ارتباط ۴۳مهارت
اصفهان | اصفهان
راه انداز شبکه
خود اشتغالی
کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
Microsoft Specialist: Windows 7, Configuring
۱۳۹۴
Microsoft
F505-5672
جهت تایید مدارک می توانید به آدرس url ذکر شده مراجعه کرده و با وارد کردن Transcript ID و Access Code بنده نسبت به اعتبار سنجی مدارک بنده اقدام فرمایید
Transcript ID : 1017173
Access Code : maroofinia1364
Microsoft Certified Professional: Microsoft Certified Professional
۱۳۹۱
Microsoft
E928-2527
جهت تایید مدارک می توانید به آدرس url ذکر شده مراجعه کرده و با وارد کردن Transcript ID و Access Code بنده نسبت به اعتبار سنجی مدارک بنده اقدام فرمایید
Transcript ID : 1017173
Access Code : maroofinia1364
Microsoft® Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008
۱۳۹۱
Microsoft
E057-4446
جهت تایید مدارک می توانید به آدرس url ذکر شده مراجعه کرده و با وارد کردن Transcript ID و Access Code بنده نسبت به اعتبار سنجی مدارک بنده اقدام فرمایید
Transcript ID : 1017173
Access Code : maroofinia1364
Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server 2008
۱۳۹۱
Microsoft
E058-6355
جهت تایید مدارک می توانید به آدرس url ذکر شده مراجعه کرده و با وارد کردن Transcript ID و Access Code بنده نسبت به اعتبار سنجی مدارک بنده اقدام فرمایید
Transcript ID : 1017173
Access Code : maroofinia1364
Microsoft® Certified Technology Specialist: Windows Server 2008 Active Directory, Configuration
۱۳۹۱
Microsoft
E055-1672
جهت تایید مدارک می توانید به آدرس url ذکر شده مراجعه کرده و با وارد کردن Transcript ID و Access Code بنده نسبت به اعتبار سنجی مدارک بنده اقدام فرمایید
Transcript ID : 1017173
Access Code : maroofinia1364
Microsoft® Certified Technology Specialist: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuration
۱۳۹۱
Microsoft
E055-1674
جهت تایید مدارک می توانید به آدرس url ذکر شده مراجعه کرده و با وارد کردن Transcript ID و Access Code بنده نسبت به اعتبار سنجی مدارک بنده اقدام فرمایید
Transcript ID : 1017173
Access Code : maroofinia1364
Microsoft® Certified Technology Specialist: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration
۱۳۹۱
Microsoft
E055-1673
جهت تایید مدارک می توانید به آدرس url ذکر شده مراجعه کرده و با وارد کردن Transcript ID و Access Code بنده نسبت به اعتبار سنجی مدارک بنده اقدام فرمایید
Transcript ID : 1017173
Access Code : maroofinia1364
۱۳۸۶
PHOTOSHOP
سازمان آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
86/1928
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
راه انداز شبکه
خود اشتغالی
به صورت فردی اقدام به راه اندازی و پشتیبانی شبکه ها و مدیریت آنها می نمایم
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
مدیر سیستم شبکه
کارگاه چوب سبز اصفهان
• Set up workshop network & servers
• Implement a subnetting workshop network
• Launch the network infrastructure
• Complete settings for routers and network switches
• Complete Windows Server Configuration
• Set up a network domain based on Windows Server 2012
• Set up network monitoring services for security monitoring of network activities
• Full network support
• Manage full network users in Active Directory
• Complete Network Troubleshooting
• virtualization with VMware ESXi
• Set up wireless workshop network
• Setup and Managing the IP Cameras
• Deployment softwares on Network platform by Windows Server 2012 Active Directory & Group Policy
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
IT کارشناس
روزنامه نسل فردا
• Installing and configuring computer hardware operating systems and applications;
• Monitoring and maintaining computer systems and networks;
• Talking staff or clients through a series of actions, either face to face or over the telephone to help set up systems or resolve issues;
• Troubleshooting system and network problems and diagnosing and solving hardware or software faults;
• Replacing parts as required;
• Providing support, including procedural documentation and relevant reports;
• Following diagrams and written instructions to repair a fault or set up a system;
• Setting up new users' accounts and profiles and dealing with password issues;
• Responding within agreed time limits to call-outs;
• Rapidly establishing a good working relationship with customers and other
professionals, e.g., software developers;
• Testing and evaluating new technology;
• Conducting electrical safety checks on computer equipment.
• Set up an online store for the newspaper
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناس شبکه
هلدینگ پرشیان فولاد اصفهان
• Implement a subnetting workshop network
• Launch the network infrastructure
• Complete settings for routers and network switches
• Complete Server Configuration
• Set up a network domain based on Windows Server 2012
• Set up network monitoring services for security monitoring of network activities
• Full network support
• Manage full network users in Active Directory
• Complete Network Troubleshooting
• virtualization with VMware ESXi
• Set up wireless workshop network
• Launch Terminal Services to share installed programs on a central server for clients
• Launching the company's intranet and uploading the
Terminal Services service on it in order to access the central server sharing programs for Web-based administrators.
• Installing Windows Servers & Clients witn WDS Service on Network
پروژه‌ها
۱۳۹۲
راه اندازی سایت صندوق قرض الحسنه روزنامه نسل فردا
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار از دانشگاه شهید باهنر کرمان
راه اندازی سایت تبلیغاتی صندوق قرض الحسنه نسل فردا
۱۳۹۲
راه اندازی پورتال فروش اینترنتی روزنامه نسل فردا
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار از دانشگاه شهید باهنر کرمان
راه اندازی بخش فروش آنلاین برای فروش روزنامه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
پروژه PASSIVE شبکه شرکت پارس آرین آب اصفهان
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار از دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
راه اندازی شبکه دامین شرکت پرشیان فولاد اصفهان
کارشناس شبکه در هلدینگ پرشیان فولاد اصفهان
ایجاد زیرساخت شبکه و نصب و راه اندازی سرور و کلاینت های شرکت و راه اندازی دامین شبکه شرکت

امیرحسین معروفی نیا مهندس احسان کلباسی مهندس محمدرضا پاکزاد
۱۳۸۸ - ۱۳۸۸
راه اندازی و پشتیبانی دوربین های مداربسته IP CAMERA برای سازمان امور مالیاتی اصفهان
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار از دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایجاد زیرساخت مناسب شبکه جهت راه اندازی دوربین های مدار بسته تحت شبکه و نصب دوربین ها و راه اندازی آنها

امیرحسین معروفی نیا مهندس جلالیان
پروژه‌ها
۱۳۸۷-۰۹
میکروکنترلرهای AVR
امیرحسین معروفی نیا
تدوین مقاله تخصصی در رابطه با میکروکنترلرهای AVR و اراعه ان
مهارت ها
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
شاهین رئیس زاده دهکردی
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
شاهین رئیس زاده دهکردی
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده دهکردی
زبان ها
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
PHOTOSHOP
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار از دانشگاه شهید باهنر کرمان
MIKROTIK
کارشناس شبکه در هلدینگ پرشیان فولاد اصفهان
VOIP ELASTIX
کارشناس شبکه در هلدینگ پرشیان فولاد اصفهان
CISCO R&S
کارشناس شبکه در هلدینگ پرشیان فولاد اصفهان
MCITP 2008
کارشناس شبکه در هلدینگ پرشیان فولاد اصفهان
توضیحات
به عنوان شخصی که همواره خواستار رشد و ارتقای خود میباشم و علاقه مند به فعالیت در محیطی پویا و قابل رشد است، زمینه فعالیت در صنعت آی تی را برگزیده و سالها درآن فعالیت دارم و به علت علاقه وافر به این مقوله، همواره به دنبال ارتقای سطح دانش و اطلاعات خود در این زمینه بوده و امادگی کامل دارم تا دانش و اطلاعات خود را در محیطهای گوناگون به کار گرفته و در جهت رشد آنجا اقدام نمایم.
از جمله ویژگی هایی که باعث موفقیت بنده بوده پشتکار زیاد در انجام امور و علاقه فراوان بنده به زمینه فعالیتهایم است.