محمد محمودی

محمد محمودی

کارشناسی ارشد برق مخابرات

۴۳ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
مهندس ارشد برق
مرکزعلم و فناوری
دکترا دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۶ اکنون
دکترا مهندسی برق مخابرات
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مهندس ارشد برق
مرکزعلم و فناوری
پروژه‌ها
۱۳۹۵
IoT
مهندس ارشد برق در مرکزعلم و فناوری
مهارت ها
| ۲۶نفر
مسلم نوریعلی نامدارحسین جغراتیانجعفر سیفیابوالفضل حیدری
| ۱۶نفر
مسلم نوریحسین جغراتیانجعفر سیفیابوالفضل حیدریمحمد حسن پور
| ۱۴نفر
مسلم نوریعلی نامدارحسین جغراتیانجعفر سیفیابوالفضل حیدری
| ۱۳نفر
مسلم نوریحسین جغراتیانجعفر سیفیابوالفضل حیدریمحمد حسن پور
| ۱۳نفر
مسلم نوریحسین جغراتیانجعفر سیفیابوالفضل حیدریمحمد حسن پور
| ۱۱نفر
مسلم نوریحسین جغراتیانجعفر سیفی
| ۶نفر
مسلم نوریحسین جغراتیان
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
همکاری با شرکت البرز قدرت.
همکاری با شرکتهای دانش بنیان فاوا.
مسئول بخش مخابرات مرکز علم و فناوری....
انجام تحقیق و عملی سازی مخابرات نسل پنجم 5G
استاد دانشگاه
پژوهش و تجاری سازی Air Interface در نسل پنجم شبکه های موبایل
مدیریت پویای طیف در شبکه های مخابرات سلولی نسل پنجم مبتنی بر Multi Radio Access Technology