سارا سیدین

سارا سیدین

طراح سایت

۴ارتباط ۱۳مهارت
تهران | تهران
طراح وب‌سایت
ساینا تصفیه آریا
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ادیبان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ادیبان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
طراح وب‌سایت
ساینا تصفیه آریا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
حسابدار
نمایندگی رسمی سامسونگ
قسمتی از طراحی سایت را نیز برعهده داشتم
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
مدیریت پروژه
انتشادات علاءالدین
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
صفحه طراح
انتشارات اندیشه فردا
سمت صفحه بندی و حروف چینی را نیز برعهده داشتم
مهارت ها
| ۱نفر
رضوان بهبودی سوها
| ۱نفر
رضوان بهبودی سوها
| ۱نفر
رضوان بهبودی سوها
| ۱نفر
رضوان بهبودی سوها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات