فردین اشجعی

فردین اشجعی

کارشناس ارشد MBA

۰ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
عضو هیئت مدیره
مهندسی اسپک
کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
تحصیلات
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
۱۳۹۵ اکنون
دانشگاه مازندران
۱۳۷۷ - ۱۳۸۳
کارشناسی مهندسی مکانیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
گواهینامه کنفرانس ملی مدلهای کمی در مدیریت
دانشگاه بین المللی امام خمینی
4097
نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمان
۱۳۸۶
نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمان
سازمان نظام مهندسی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
عضو هیئت مدیره
مهندسی اسپک
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
مدیر فروش
مهندسی تراشه پژوه
۱۳۸۶ اکنون
مهندس بازرسی
سازمان نظام مهندسی
نظارت پایه 2 تاسیسات مکانیکی ساختمان، بازرسی گاز و آبفا
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
دستیار فروش صادراتی
ایران ترانسفو
پروژه‌ها
۱۳۹۶
درجه کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
۱۳۹۳
عضو هیئت مدیره در مهندسی اسپک
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
روسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
مدیریت فروش
دستیار فروش صادراتی در ایران ترانسفو
مکاتبات تجاری
دستیار فروش صادراتی در ایران ترانسفو
بازرگانی خارجی
دستیار فروش صادراتی در ایران ترانسفو
مدیریت پروژه
دستیار فروش صادراتی در ایران ترانسفو
اصول گمرک و واردات
دستیار فروش صادراتی در ایران ترانسفو
توضیحات
نقاط قوت رفتاری:
استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
تاثیر گذاری / مذاکره
انعطاف پذیری
توسعه فردی (خود توسعه ای)
تعهد و انگیزه خدمت
توسعه دیگران (منتورینگ)
حل مسئله و تصمیم گیری
خلاقیت و نوآوری
رهبری
شبکه سازی / شریک شدن
کار تیمی (روحیه مشارکتی)
مسئولیت پذیری و پاسخگویی