حمید بابائی

حمید بابائی

کارشناس منابع انسانی

۱۱ارتباط ۶مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
سرپرست امور پرسنلی
شرکت رخش خودرو دیزل
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم کار و دانش
مدارک و گواهی‌نامه ها
IMS
مرکز آموزش پیشروزمان
گواهینامه دوره آشنایی با مدل تعالی منابع انسانی
مرکز آموزش گسترش فولاد تبریز
گواهینامه قانون کار
مرکز آموزش گسترش فولاد تبریز
گواهینامه بیمه تامین اجتماعی
مرکزآموزش گسترش فولاد تبریز
گواهینامه شرایط کار،قراردادها و آئین دادرسی
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
گواهینامه آشنایی با تشکلات کارگری و کارفرمایی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
سرپرست امور پرسنلی
شرکت رخش خودرو دیزل
۱۳۸۹ - ۱۳۹۷
سرپرست کارگزینی و امور بیمه
شرکت ماشین سازی یاقوت تبریز
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
سیستم مدیریت یکپارچه(IMS)
آشنایی با مدل تعالی منابع انسانی
سرپرست کارگزینی و امور بیمه در شرکت ماشین سازی یاقوت تبریز
روابط کار( شارایط کار،قراردادکار و آئین دادرسی)
سرپرست کارگزینی و امور بیمه در شرکت ماشین سازی یاقوت تبریز
آئین نامه ها،عملکرد و وظایف واختیارات نمایندگان کارگران درکارگاه ها
سرپرست کارگزینی و امور بیمه در شرکت ماشین سازی یاقوت تبریز
تشکلات کارگری و کارفرمایی
سرپرست کارگزینی و امور بیمه در شرکت ماشین سازی یاقوت تبریز
بیمه تامین اجتماعی
سرپرست کارگزینی و امور بیمه در شرکت ماشین سازی یاقوت تبریز
قانون کار
سرپرست کارگزینی و امور بیمه در شرکت ماشین سازی یاقوت تبریز
توضیحات