مهرداد منصوری

مهرداد منصوری

کاردانی برق الکتروتکنیک

۰ارتباط ۱۲مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کنترل کیفیت و اپراتور دستگاه
شرکت برقگیر توس
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم نظامی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم نظامی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
مدارک و گواهی‌نامه ها
icdl
۱۳۹۱
icdl
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
کارورزی و کاراموزی برق
۱۳۸۹
کارورزی و کاراموزی برق
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
کنترل کیفیت و اپراتور دستگاه
شرکت برقگیر توس
در حال حاضر مشغول کار هستم.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
تکنسین برق و نیروی فنی
پادگان سپاه قوچان
سرباز قسمت مهندسی بودم صبح تا ظهر کارهای فنی و برق پادگان انجام میدادم بعدش بیرون کار میکردم
۱۳۹۳ اکنون
تکنسین برق
بخشداری و دهیاری قوچان و حومه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
پیمانکار برق
شرکت تعاونی دهیاران
به صورت قراردادی و پیمانکاری امورات فنی مربوط به برق انجام میدادم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
بعد از پایان کاردانی یه مدت مشغول کار بودم.سال ایندش واسه کارشناسی شرکت کردم و دانشگاه رفتم اما بخاطر کار کردن انصراف از تحصیل دادم .