الناز زرنوشه فراهانی

الناز زرنوشه فراهانی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۹مهارت
تهران | قرچک
کارشناس امور بیمه
دفتر بیمه البرز
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای سمنان
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای سمنان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناس امور بیمه
دفتر بیمه البرز
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارورز
مسئول امور سایتی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
متصدی فروش
اداره مخابرات سمنان
فروش و نظر سنجی خدمات adsl
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
متصدی فروش در اداره مخابرات سمنان
ساخت پروژه ابلاغ قرار داد اساتید برای دانشکده فنی دختران . همچنین ساخت پروژه دریافت و اعتبار سنجی فرم کارورزی دانشجویان
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
علاوه بر برنامه نویسی پروژه وب در مخابرات کار کرده ام و در کنار ان در بخش دفاتر بیمه البرز کار کرده ام