محمود تباکی بجستانی

محمود تباکی بجستانی

مجری پروژ های دینامیک سیالات عددی

۱ارتباط ۱۶مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناس تحقیق و توسعه
رای صنعت توس
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا آیرودینامیک
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارشناس تحقیق و توسعه
رای صنعت توس
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
محقق و کارشناس طراحی فرایند و تحلیل گرمکن های ذخیره حرارتی
پژوهشکده هوافضای قدر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کارشناس دینامیک سیالات عددی
شرکت موج پرداز کیش
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات