بهارک محمدخانی

بهارک محمدخانی

کارشناسی علوم ارتباطات پژوهشگری

۷۸ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
نماینده بیمه عمر
بیمه ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات پژوهشگری
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پژوهش
دانشگاه پیام نور واحد کنگاور
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی علوم اجتماعی پژوهش
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
نماینده بیمه عمر
بیمه ایران
نماینده تخصصی عمر شرکت بیمه ایران
۱۳۹۵ اکنون
مدیر روابط عمومی
دنیایی اسایش ایرانیان
عضو اصلی کمپین یاران خدا
۱۳۹۰ اکنون
مشاور کمیسیون بانوان
فرمانداری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۵
کارمند
بیمه
کارمند رسمی بیمه ایران وکارگزاری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
کردی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
مسلط به امور دفتر داری ومشاورومسلط به افیس