بهارک یاحقی

بهارک یاحقی

دکترا جامعه شناسی

۷۸ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
تحلیلگر کسب و کار کاربردی
سازمان بورس اوراق بهادار
دکترا دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۷ اکنون
دکترا جامعه شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات پژوهشگری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
تحلیلگر کسب و کار کاربردی
سازمان بورس اوراق بهادار
۱۳۸۸ اکنون
مدیر روابط عمومی شرکت
شرکت خدمات بیمه ای هانا بیمه ایران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
کردی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
مسلط به امور دفتر داری ومشاورومسلط به افیس