ملیکا حسینی

ملیکا حسینی

دیپلم علوم تجربی

۵ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
نویسنده
نشریه خانه نوجوان
کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی
-
دیپلم علوم تجربی
مدارک و گواهی‌نامه ها
عکاسی
دانشگاه شهید بهشتی
فوتوشاپ
دانشگاه تهران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
نویسنده
نشریه خانه نوجوان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
نویسنده
نشریه نیمکت
همکاری با پوریا عالمی، سهیل نوری، سروش رضایی، حسام گرشاسبی، علی مسعودی نیا و...
۱۳۹۳ اکنون
پژوهشگر
ارائه مقاله در سمینار نقش علوم پایه در ارتقای سلامت در دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی
زبان ها
آلمانی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
اسپانیایی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات