محمد یاراحمدی

محمد یاراحمدی

کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی طراحی

۲ارتباط ۸مهارت
زنجان | زنجان
کارشناس فنی
دانشگاه علوم پزشکی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی طراحی
تجارب کاری
۱۳۸۴ اکنون
کارشناس فنی
دانشگاه علوم پزشکی
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
مدیریت نیروی انسانی
شرکت زرکارامین
۱۳۸۴ - ۱۳۸۹
کارشناس فنی
شرکت برجسازان آریان غرب
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
مدیریت نیروی انسانی
شرکت آرمانسرا
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات