توحید صمیدی

توحید صمیدی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

۰ارتباط ۸مهارت
اردبیل | مغان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی گرمی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گرمی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
دانشگاه پیام نور مرکز گرمی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مدیریت دولتی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات