رضا بابارحیمی

رضا بابارحیمی

کارشناسی معماری

۴ارتباط ۸مهارت
تهران | اسلام شهر
سرپرست برنامه ریزی
لوتوس
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای یزد
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای یزد
۱۳۸۲ - ۱۳۸۸
کارشناسی معماری
مدارک و گواهی‌نامه ها
revit
خانه عمران
msp
ویرا
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سرپرست برنامه ریزی
لوتوس
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
دیپلمات
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
ویرا
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات