شایان شادکام

شایان شادکام

هنرمند دیجیتالی

۰ارتباط ۱۳مهارت
خراسان رضوی | مشهد
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
پایه یازدهم
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ژاپنی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
دوره سه روزه دوبلوری با آقای علیرضا وارسته
دوره سه روزه دوبلوری و فن بیان با آقای علیرضا وارسته
توضیحات
یک آرتیست دیجیتالی حدودا پیشرفته، مسلط به انگلیسی و برنامه نویس مبتدی
در حال یادگیری آهنگسازی