محسن موقوفه ئی

محسن موقوفه ئی

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۱۵مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
مدرس درس ریاضیات وفیزیک
موسسه آموزشی اندیشه سبز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
نفراول دانشگاه درترم اول 93-94
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
آموزش نرم افزار متلب
آموزشکده فنی تهران
۱۳۹۰
عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان
نظام مهندسی ساختمان
۱۳۸۸
عضوانجمن علمی مهندسین برق والکترونیک ایران شاخه غرب
برق منطقه ای شاخه غرب
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدرس درس ریاضیات وفیزیک
موسسه آموزشی اندیشه سبز
۱۳۹۵ اکنون
مدرس ریاضیات تیزهوشان و فیریک 3
موسسه آموزشی هامون
۱۳۹۵ اکنون
مدرس درس ریاضیات
موسسه آموزشی ماد
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس ارشدبرق
سازمان صنایع دفاع
بصورت امریه خدمت سربازی دراین مدت مشغول هستم
۱۳۹۴ اکنون
مدرس آزمون های طراحی ونظارت نظام مهندسی ساختمان رشته برق
تدریس خصوصی وگروهی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
مدرس درس مدارهای الکتریکی
دانشگاه علمی کاربردی
پروژه‌ها
۱۳۹۳-۰۸
بکارگیری برنامه پاسخگویی باربه منظور پوشش عدم قطعیت مزارع بادی وکاهش هزینه های تولید بااستفاده از الگوریتم
۱۳۹۳-۰۲
بکارگیری الگوریتم اشتراک اطلاعات درتعیین مکان وظرفیت بهینه برنامه پاسخگویی باردرشرایط نرمال و اضطرار شبکه
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره آموزشی نرم افزارمتلب
توضیحات
مربی حلقه های صالحین بسیج مستضعفین ازسال 94