ارزو تاج دینی چالشتری

ارزو تاج دینی چالشتری

۸۳ارتباط ۵مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی راهنمایی و مشاوره روانشناسی
معدل 18/66
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
همکاری با معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی
همکاری با معاونت توانبخشی و طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR
همکاری با طرح آمبیلیوپی سازمان
آشنایی کامل با پورتال سازمان فنی و حرفه ای
کار در آموزشگاه حسابداری و کامپیوتر
تسلط به تایپ
همکاری با معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی
شاغل در مرکز ترک اعتیاد