محمد فریدجعفری

محمد فریدجعفری

کارشناسی مهندسی صنایع

۱ارتباط ۸مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
تکنسین فروشگاه
قنادی
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد آذرشهر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد آذرشهر
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
تکنسین فروشگاه
قنادی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات