هادی قاسمی

هادی قاسمی

کارشناسی ارشد کشاورزی اصلاح نباتات

۱۶ارتباط ۸مهارت
مرکزی | ساوه
مدیر عملیات انبار
تولید مواد دارویی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر عملیات انبار
تولید مواد دارویی
۱۳۹۵ اکنون
تولیدکننده
کارگاه
قبول سفارش تولید کارتن وجعبه در سایزهای مختلف ،بنابه سفارش مشتری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۵
معاون اجرایی
شرکت های تولید شیشه
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
در زمینه تولید کودهای مایع ویژه جهت کشاورزی ( باغات انار - غلات - یونجه -درختان میوه) همکاری صورت میپذیرد.