حـسـن صـفـایـی مـقـدم تـهـرانـی

حـسـن صـفـایـی مـقـدم تـهـرانـی

دیپلم فنی و حرفه ای

۰ارتباط ۱۷مهارت
تهران | تهران
ارسـال وتفـکیک ـطـبقه بندی مرسـولات جهت رسیدن به مشتـری
شـرکـت ایـنـتـرنـتـی دیـجـیـکـالـا
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم فنی و حرفه ای
مدارک و گواهی‌نامه ها
برق صنعتی
۱۳۷۸
برق صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
موتور پیچی
۱۳۷۸
موتور پیچی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
ارسـال وتفـکیک ـطـبقه بندی مرسـولات جهت رسیدن به مشتـری
شـرکـت ایـنـتـرنـتـی دیـجـیـکـالـا
۱۳۸۴ - ۱۳۹۴
فـروشـنده و تـحـصـیلدار
لوازم خانگی قصـر
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
رزورشـن ـ مـو تـور سـوار ـ تـحصـیـلدار
آریا پیک
۱۳۷۶ - ۱۳۸۰
کـنـتـرل کیـفـیت ـ بـرق کـاری ـ ساخت تـابـلـوهای بـرق ـ تـحـصـیـلـداری
موسسه فنی سعید تهران
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
تعمیرات موبایل
موتور پیچی
برق صنعتی
توضیحات