مهران زنگکانی

مهران زنگکانی

کارشناس ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۹ارتباط ۶مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
مربی فنی و حرفه ای
آموزشگاه مهرآفرین
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آذرآبادگان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدیریت
۱۳۹۷
مدیریت
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
پداگوژی
۱۳۹۶
پداگوژی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ICDL
۱۳۹۴
ICDL
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مربی فنی و حرفه ای
آموزشگاه مهرآفرین
۱۳۹۷ اکنون
مدیر
آموزشگاه مهرآفرین
۱۳۹۴ اکنون
مدرس
آموزشگاه فراگیران
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
مربی برتر استان آذربایجان غربی در سال 97
رتبه یک مقطع کارشناسی رشته نرم افزار در دانشگاه آذرآبادگان با معدل 19
رتبه یک مقطع کارشناسی ارشد رشته نرم افزار در دانشگاه آفاق با معدل 19.94