دکتر رضا توداری

دکتر رضا توداری

�Business trade lifestyle� Trade line�multi task Freelancer ���������� ✈️Customs duties �borderlands and islands � Searcher �active media �

۰ارتباط ۲۰مهارت
تهران | تهران
مدیر عامل
شرکت خدمات یکپارچه مناطق آزاد (سیما)
دکترا دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
تحصیلات
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
دکترا پژوهش هنر
فارق اتحصیل dba،هوش مالی،
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدیریت دانش
اتاق بازرگانی ایران سوییس
کارگردانی سینما
انجمن سینمای جوان ایران
گواهینامه نجات غریق
فدراسیون شنا و نجات غریق
خانواده موفق نیرو های مسلح
مدرک درجه ۲ هنری
سازمان تبلیغات اسلامی
مدرک درجه ۱ هنری
سازمان تبلیغات اسلامی
تجارب کاری
۱۴۰۰ اکنون
مدیر عامل
شرکت خدمات یکپارچه مناطق آزاد (سیما)
۱۳۹۹ اکنون
مدیریت بازاریابی گمرک
منطقه آزاد قشم
پروژه‌ها
منطقه گل و بلبل
روزنامه قانون
کتاب (( جیم دال الف لام ))
نیلبرگ
داستان نظم و نثر
کتاب (( معلم بد ))
برسات
آموزشی
چرا مدیران تلوزیون سواد رسانه ای ندارند ؟
روزنامه قانون
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
📶Business trade lifestyle💲
Trade line😎multi task
Freelancer 🌏🚘🎻🎭🎬🎹🎼🎮🏇🏼
✈️Customs duties 🛥borderlands and islands 🚝
Searcher 👀active media 🔚