عارفه منجم

عارفه منجم

دکترا روانشناسی عمومی

۲۷ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
روانشناس متخصص
کلینیک روانشناختی دانا
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی قم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قم
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
دکترا روانشناسی عمومی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
روانشناس متخصص
کلینیک روانشناختی دانا
رواندرماتگر تحلیلی، شناختی و رفتاری شناختی، به صورت فردی و زوج
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
استاد روانشناسی
دانشگاه پیام نور
مهارت ها
| ۱۶نفر
حامد رنجبری

حامد رنجبریمهدی ابراهیمیلقمان محمدپوررضا خشنودآرش بیاضیان سرکندی
| ۱۶نفر
حامد رنجبری

حامد رنجبریمهدی ابراهیمیلقمان محمدپورجعفر قاسمی سردابرودرضا خشنود
| ۱۴نفر
حامد رنجبری

حامد رنجبریمهدی ابراهیمیلقمان محمدپورجعفر قاسمی سردابرودرضا خشنود
| ۱۴نفر
حامد رنجبری

حامد رنجبریمهدی ابراهیمیلقمان محمدپورجعفر قاسمی سردابرودرضا خشنود
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات