نگین مهدوی

نگین مهدوی

کارشناسی الهیات تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

۱ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
مسئول اجرائی منابع انسانی
بازرگانی و طراحی داخلی نوین پدیده
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی الهیات تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
مدارک و گواهی‌نامه ها
آتش نشان داوطلب
آتش نشانی تهران
مدیریت بحران و امداد
ستاد مدیریت بحران تهران
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مسئول اجرائی منابع انسانی
بازرگانی و طراحی داخلی نوین پدیده
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
IT مدیر بخش
شهرداری تهران
پروژه‌ها
مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری
پروژه‌ها
نویسنده و منتقد و ویراستار
سروش نوجوان و سروش جوان
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دبیر زبان عربی و زبان انگلیسی
توضیحات