علیزضا یاوری

علیزضا یاوری

دکترا دامپزشکی

۱ارتباط ۴مهارت
البرز | مهرشهر
بازرس
شبکه دامپزشکی شهرستان هشتگرد
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
۱۳۷۵ - ۱۳۸۱
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
IELTS
British Counsil
گواهی مدرک زبان انگلیسی ایلتس جنرال از سفارت انگلستان در ایران
۱۳۸۷
گواهینامه اتمام دوره تخصصی رشته بیوشیمی بالینی
دانشگاه پزشکی کشور اذربایجان
162
۱۳۸۵
گواهینامه اتمام دوره بازاموزی بازرسی و بهداشت گوشت
اداره کل دامپزشکی استان تهران
2209
۱۳۸۵
گواهی نامه پایان تحصیلات دکترای حرفه ای دامپزشکی
دانشگاه ازاد اسلامی ارومیه
467/4/7
۱۳۸۵
گواهینامه اموزش بهره برداران معاونت اموزش و تجهیز نیروی انسانی
وزارت جهاد کشاورزی
1120-218
۱۳۸۱
عضو نظام دامپزشکی
نظام دامپزشکی
205890
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
بازرس
شبکه دامپزشکی شهرستان هشتگرد
بازرس گوشت روز عید سعید قربان در سال 1395
۱۳۹۵ اکنون
دام پزشک
خوش خوراک
مسول فنی بهداشتی دامپزشکی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس
خوش خوراک
مسول کنترل-دفع و مبارزه با حشرات و جوندگان موذی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
دام پزشک
کشتارگاه مرغ کردان
مسول فنی بهداشتی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
residenet
baku onkoloji hospital
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
دام پزشک
کشتارگاه مرغ ایران بورچین
مسول فنی بهداشتی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۶
بازرس
کشتارگاه گوشت پوریای ولی
۱۳۸۲ - ۱۳۸۳
کارشناس ارشد
شبکه دامپزشکی شهرستان اشنویه
کارشناس اول کنترل -مبارزه -پیشگیری بیماریهای دام بزرگ -طیور-زنبور عسل-کرم ابریشم
۱۳۸۱ - ۱۳۸۳
کارشناس
شبکه دامپزشکی شهرستان اشنویه
پروژه‌ها
۱۳۹۱
پایان نامه دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی
۱۳۸۳
کنترل بیماری انفلونزا در مرغداریهای صنعتی و بومی شهرستان اشنویه و حومه
۱۳۸۲
کنترل بیماری قابل انتقال هاری به انسان

علیزضا یاوری کاردانهای شبکه دامپزشکی شهرستان اشنویه
۱۳۸۱
پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی

علیزضا یاوری دکتر مرشدی
پروژه‌ها
۱۳۹۱-۰۵
effect of oxidative strees on immunological parameters type2 diabetes mellitus in the azerbaijan republic
diabetes /metabolic syndrome.clinical research/reviews
۱۳۹۱-۰۱
lipid peroxidation and antioxidant system parameters in diabetes mellitustype 2
curierul medical

علیزضا یاوری sh.i.hasanova-s.hosseinnejad
۱۳۸۹-۰۹
study of LPO-AOS status of the organism in diabetes mellitus
azerbaijan pharmaceutical and pharmacothrapy journal
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
بازاموزی کنترل و مبارزه با بیماریهای دام کوچک
بازاموزی دوره کنترل و پیشگیری بیماریهای زنبور عسل و کرم ابریشم
بازاموزی دوره بازرسی گوشت طیور
بازاموزی کنترل و پیشگیری بیماریهای دام بزرگ
بازاموزی مبارزه و کنترل بیماریهای طیور
باز اموزی دوره بازرسی گوشت قرمز
توضیحات