مهدی راستی پور

مهدی راستی پور

کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی

۵۳ارتباط ۱۲مهارت
فارس | شیراز
تکنسین خوردگی
شرکت بازرسی تکین کو
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی مواد متالوژی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
دیپلم زبان انگلیسی
فاضل
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
تکنسین خوردگی
شرکت بازرسی تکین کو
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
تکنسین خوردگی
شرکت بازرسی آریا اس جی اس
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۲
ارزیابی عملکرد ضد خوردگی نانوکامپوزیت PVA/Fe3O4 بر روی فولاد کربنی در محیط NaCl 3.5%

مهدی راستی پور مجتبی باقرزاده فریبرز ریاحی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
دوره حفاظت کاتدی
توضیحات