احسان اخوان

احسان اخوان

مدیر عامل شرکت بازرگانی سان اطلس فارمد

۱۰ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
مدیر عامل
سان اطلس فارمد
کارشناسی ارشد Marmara Üniversitesi
تحصیلات
Marmara Üniversitesi
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد MBA بازاریابی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۷۹ - ۱۳۸۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مدیر عامل
سان اطلس فارمد
۱۳۹۵ اکنون
مدیر بازرگانی خارجی
هلدینگ فراکاران
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
Negotiation Technique
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
Marketing
درجه کارشناسی ارشد MBA بازاریابی از Marmara Üniversitesi
توضیحات