سعید درزاده

سعید درزاده

دیپلم علوم انسانی

۶ارتباط ۱۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
نایب رئیس
زیمنس
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم انسانی
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
نایب رئیس
زیمنس
مهارت ها
| ۴نفر
زهرا سنگین قصرمهدی زمانی
| ۳نفر
زهرا سنگین قصرمهدی زمانی
| ۳نفر
زهرا سنگین قصرمهدی زمانی
| ۳نفر
مهدی زمانی
| ۳نفر
زهرا سنگین قصرمهدی زمانی
| ۲نفر
مهدی زمانی
زبان ها
اردو | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات