محدثه موسوی

محدثه موسوی

مترجم تایپیست ویرایشگر (پایان نامه نویسی به صورت حرفه ای از از بروزترین مقالات دنیا و کتاب ها)

۱۴ارتباط ۵مهارت
گیلان | بندرانزلی
نماینده رسمی
پارس آنلاین
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
نماینده رسمی
پارس آنلاین
اینترنت پر سرعت پارس آنلاین
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
مدیریت
دفتر تایپ و تکثیر
کلیه کارهای پایان نامه و تکثیر و قرارداد با ادرات و کلیه کارهای دانشجویی و انجام پیک بهاری مجله و ....
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات