ناطق نادری

ناطق نادری

مدیر شهرستان

۱ارتباط ۹مهارت
کرمانشاه | پاوه
مدیر
آب و فاضلاب روستایی
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای کرمانشاه
۱۳۸۲ - ۱۳۸۵
کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه فنی حرفه ای کرمانشاه
۱۳۷۷ - ۱۳۷۹
کاردانی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مدیر
آب و فاضلاب روستایی
مدیر اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۷
کارشناس فنی
آب و فاضلاب روستایی
ناظر پروژه های اجرایی شهرستان
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات