مهدی ساعدی

مهدی ساعدی

کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی شهری

۷۷ارتباط ۵مهارت
خوزستان | اهواز
تهران-شهران
کافی شاپ
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی شهری
مدارک و گواهی‌نامه ها
دیپلم کامپیوتر
دیپلم کامپیوتر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
تهران-شهران
کافی شاپ
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره اموزش کارکرد Gps و GIS و spss
توضیحات
حَسبُنا الله و نِعم الوَکیل از این همه بیکاری و دربدری