هادی جاوید

هادی جاوید

کارشناسی مکانیک

۴۲ارتباط ۶مهارت
بوشهر | بوشهر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
مهارت ها
| ۲۰نفر
حبیب نصیرینبی اله گودرزی
| ۲۰نفر
حبیب نصیریمهدی پرور
| ۱۹نفر
حبیب نصیریوحید شمس الدینی
| ۱۹نفر
حبیب نصیری
| ۱۹نفر
حبیب نصیری
| ۱۶نفر
حبیب نصیرینبی اله گودرزی
توضیحات
دوستان عزیز، من تقریبا به صورت حرفه ای شعر می گویم؛ کسانی که مایل هستند در این زمینه اطلاعاتی داشته باشند و یا اینکه شعری با هر موضوعی بخواهند، قادر به همکاری با تمامی دوستان به صورت کاملا رایگان هستم...
فراموش نکنید دوستان بهترین هدیه به عزیزانتان می تواند یک شعر زیبا باشد.