هادی جاوید

هادی جاوید

کارشناسی مکانیک

۴۰ارتباط ۶مهارت
بوشهر | بوشهر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
مهارت ها
| ۲۰نفر
حبیب نصیرینبی اله گودرزیوحید شمس الدینیحکمت آزاده
| ۲۰نفر
حبیب نصیریوحید شمس الدینیحکمت آزاده
| ۱۹نفر
حبیب نصیریوحید شمس الدینیحکمت آزاده
| ۱۹نفر
حبیب نصیریوحید شمس الدینیحکمت آزاده
| ۱۹نفر
حبیب نصیریوحید شمس الدینیحکمت آزاده
| ۱۶نفر
حبیب نصیرینبی اله گودرزیوحید شمس الدینی
توضیحات
دوستان عزیز، من تقریبا به صورت حرفه ای شعر می گویم؛ کسانی که مایل هستند در این زمینه اطلاعاتی داشته باشند و یا اینکه شعری با هر موضوعی بخواهند، قادر به همکاری با تمامی دوستان به صورت کاملا رایگان هستم...
فراموش نکنید دوستان بهترین هدیه به عزیزانتان می تواند یک شعر زیبا باشد.