امید خدادادپور

امید خدادادپور

کارشناسی کامپیوتر نرم افزار

۴۴ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
افسر نگهبان _ امور دفتری
پلیس راه
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز الشتر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز الشتر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
افسر نگهبان _ امور دفتری
پلیس راه
توانایی انجام چندین کار بصورت همزمان
انجام امور با دقت و تمرکز بالا
پرهیز از هرگونه تنش
وجدان کاری
نیروی ساعی سال ۱۳۹۵
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
سلام
ادمی معتقد
بسیار منظم
پر تلاش و پر انرژی