علی دلیر

علی دلیر

دیپلم ریاضی و فیزیک

۰ارتباط ۱۹مهارت
تهران | تهران
برنامه نویس و سئو کار
رامادر
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
Web design
۱۳۹۵
Web design
مجتمع فنی تهران
C# programming
۱۳۹۵
C# programming
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
برنامه نویس و سئو کار
رامادر
۱۳۹۵ اکنون
طراح و برنامه نویس وب
گالری میرزا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مدیر IT و برنامه نویس
پنجره ماندگار
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات