یاشار فتحعلی زاده

یاشار فتحعلی زاده

موسس و سردبیر تک گیر http://techgear.ir

۲۴۹ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
موسس و سردبیر
سایت خبری تک گیر
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
موسس و سردبیر
سایت خبری تک گیر
از مطالعه مطالب جدیدمون لذت ببرید
اخبار خودرو
اخبار فناوری
اخبار بازی
تک گیر
۱۳۹۶ اکنون
متخصص تولید محتوا
جی اس ام
۱۳۹۶ اکنون
مسئول تولید محتوا
شاتل لند
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
نویسنده خبر
زومیت
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
نویسندگی و دبیری
گجت نیوز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
نویسنده فنی
تک 24
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
نویسنده خبر
تکفارس
مهارت ها
| ۱۳۰نفر
مجتبی جلیلیزهره pshمحمود حیدریعلی نامدارحسین جغراتیان
| ۱۲۶نفر
مجتبی جلیلیزهره pshمحمود حیدریعلی نامدارحسین جغراتیان
| ۱۱۷نفر
مجتبی جلیلیزهره pshمحمود حیدریعلی نامدارحسین جغراتیان
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات