مسعود امینی

مسعود امینی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری

۶ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
مدیر برنامه ریزی
مهندسین مشاور یکم
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۷۸ - ۱۳۸۲
کارشناسی مهندسی صنایع تکنولوژی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
H.U.E.T
موسسه آموزشی دانش دلوار
93-984
۱۳۹۳
مدیریت ریسک پروژه
موسسه مدیریت پروژه آریانا
۱۳۹۲
ISO TS29001
شرکت مهندسی نیرو و نفت و گاز سپانیر
۱۳۸۸
PMBOK
شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا
۱۳۸۸
آشنایی با تجهیزات بویلر
شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا
8-2-د
PRIMAVERA P6
۱۳۸۸
PRIMAVERA P6
سازمان مدیریت صنعتی
۱۳۸۵
PRIMAVERA P3
شرکت سهامی خدمات مهندسی برق مشانیر
۱۳۸۴
Microsoft Project
موسسه آموزشی خبرگان سازه و صنعت
۱۳۸۱
AUTOCAD
دانشگاه علوم پزشکی تهران
A/14/001
۱۳۸۱
سخت افزار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
001/S/14
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر برنامه ریزی
مهندسین مشاور یکم
مدیر برنامه ریزی طرح انتقال آب رودخانه های مرزی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
سرپرست بخش کنترل زمان
شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران IPMI
پروژه فاز 14 پارس جنوبی در بخش Onshore
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
شرکت نیرپارس مپنا
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
مدیر PMO
شرکت پتروگوهر فراساحل کیش
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناس برنامه ریزی طراحی و کنترل پروژه
شرکت مپنابویلر
پروژه‌ها
۱۳۹۶
طرح انتقال آب رودخانه های مرزی- طرح انتقال آب خلیج فارس
مدیر برنامه ریزی در مهندسین مشاور یکم
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
فاز 14 پارس جنوبی
سرپرست بخش کنترل زمان در شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران IPMI
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
طرح توسعه پالایشگاه اصفهان
درجه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
فاز 13 و 24-22 پارس جنوبی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
فاز 15 و 16 پارس جنوبی
۱۳۸۵
نیروگاه خرم آباد
درجه کارشناسی مهندسی صنایع تکنولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۲
آموزش سریع نرم افزار Primavera P6.16.1
انتشارات مهرگان قلم

مسعود امینی داود احمدیان نژاد
مهارت ها
| ۷نفر
سید مصطفی میرمهدیحمیدرضا حسونیآرش بیاضیان سرکندی
| ۷نفر
سید مصطفی میرمهدیحمیدرضا حسونیآرش بیاضیان سرکندی
| ۷نفر
سید مصطفی میرمهدیحمیدرضا حسونیآرش بیاضیان سرکندی
| ۶نفر
سید مصطفی میرمهدیحمیدرضا حسونی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
مدرس دوره های برنامه ریزی و کنترل پروژه