سهیلا سیدزاده

سهیلا سیدزاده

کاردانی IT شبکه های کامپیوتری

۴۲ارتباط ۵مهارت
قزوین | قزوین
کارفرما
دفتر فنی
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی آستارا
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی آستارا
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۴
کارفرما
دفتر فنی
نبود بازار خوب کاری
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
مسئول گارانتی
ایران خودرو
ترک کار به دلیل عدم بیمه
مهارت ها
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات