رضا کرنافی

رضا کرنافی

مدیر انبار

۳۱ارتباط ۱۰مهارت
قزوین | قزوین
مدیر انبار
پارس پیچ
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر انبار
پارس پیچ
۱۳۸۶ - ۱۳۹۴
سرپرست انبار
ماشین سازی بولر
مسئول کامپیوتر های کارخانه نیز بودم
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
مسئول اجرایی کنترل کیفیت
ماشینهای اداری خوارزمی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
آشنایی با سیستم حضور و غیاب pw kara