صمد طارمی

صمد طارمی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

۲ارتباط ۲۰مهارت
قزوین | قزوین
مشاور سیویل
پژوهشگاه دانشهای بنیادی
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۸۴ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه زابل
۱۳۷۹ - ۱۳۸۲
کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مشاور سیویل
پژوهشگاه دانشهای بنیادی
طراحی بخش سیویل پروژه چشمه نور ایران واقع در شهر قزوین
۱۳۹۶ اکنون
طراح و سرناظر
شهرداری الوند
جاده کمربندی به طول 3 کیلومتر و عرض 30 متر -
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
پیمانکار
دانشگاه علوم پزشکی البرز
نوسازی و بازسازی درمانگاه 750 متری واقع در ولد آباد - ماهدشت - کرج
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرناظر
آریا دمیر چلیک
ساخت نمایندگی خدمات شرک کاترپیلار در ایران - 3000 متر مربع سوله به ارتفاع 15 متر و 10000 متر محوطه و ادرای و نگهبانی و غیره.
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
پیمانکار
تالار شهر قزوین
اجرای خاکبرداری و زیرسازی و محوطه سازی کل 3 هکتار محوطه مجموعه و اجرای سنگفرشقسمتهایی از مجموعه
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
مدیر فنی و سرپرست نقشه برداری
راه عصر فجر
4.5 کیلومتر جاده کوهستانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات