مهرداد نعمتی زینالو

مهرداد نعمتی زینالو

کارشناس عمران

۱۴۳ارتباط ۶مهارت
گلستان | گرگان
سرناظر
فراسازان هنداسه
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی میرداماد
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی میرداماد
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئو تکنیک
پایان نامه
دانشگاه ارومیه
۱۳۷۶ - ۱۳۸۱
کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
۱۳۶۹ - ۱۳۷۱
کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری
تجارب کاری
۱۴۰۰ اکنون
سرناظر
فراسازان هنداسه
نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری
۱۳۹۸ - ۱۴۰۰
سرناظر
مهندسین مشاور هندسه پارس
نظارت بر پروژه های سرمایه‌گذاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
ناظر پروژه
شرکت مهندسین مشاور آرشکو
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
سر ناظر
مهندسین مشاور دریا بندر
پروژه دیوار پیرامونی بندر امیرآباد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
سرناظر
مهندسین تهران برکلی
پروژه احداث پنج پست اسکله ، لایروبی و حفاظت دیواره های آبراهه در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد
۱۳۸۳ - ۱۳۹۲
سر ناظر
مهندسین مشاور دریا سازه
1- پروژه احداث موج شکن بندر صیادی جزیره لاوان
2- پروژه احداث موج شکن،لایروبی حوضچه،احداث اسکله صیادی و محوطه سازی و احداث ساختمانهای پشتیبانی بندر صیادی کوهستک
3-پروژه احداث دیوار حفاظت ساحلی غربی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
۱۳۸۲ - ۱۳۸۳
طراحی وتهیه نقشه های واحد گاوداری صنعتی
تکنام گلستان
۱۳۸۲ - ۱۳۸۲
سرپرست کارگاه
ریشه بتن
ایستگاه پمپاژ آب
۱۳۷۴ - ۱۳۸۲
نقشه بردار
نقشه برداری شهری بصورت موردی
۱۳۷۲ - ۱۳۷۴
نقشه بردار
اداره مهندسی نیروی هوایی ارتش
خدمت نظام وظیفه
۱۳۷۱ - ۱۳۷۲
نقشه بردار
نقشه برداری شهری بصورت موردی
مهارت ها
| ۷۷نفر
امیرعلی شمینزهره pshعبدالرضا سردرهمحمد شالوعلی آقایاری
| ۷۶نفر
امیرعلی شمینعلی حبیبی اردبیلیزهره pshعبدالرضا سردرهمحمد شالو
| ۷۴نفر
امیرعلی شمینعلی حبیبی اردبیلیزهره pshعبدالرضا سردرهمحمد شالو
| ۶۸نفر
امیرعلی شمینعلی حبیبی اردبیلیزهره pshعبدالرضا سردرهمحمد شالو
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات