مهرداد نعمتی زینالو

مهرداد نعمتی زینالو

کارشناسی عمران

۱۴۴ارتباط ۶مهارت
گلستان | گرگان
سرناظر
مهندسین مشاور هندسه پارس
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی میرداماد
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی میرداماد
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئو تکنیک
در حال تحصیل
دانشگاه ارومیه
۱۳۷۶ - ۱۳۸۱
کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
۱۳۶۹ - ۱۳۷۱
کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
سرناظر
مهندسین مشاور هندسه پارس
نظارت بر پروژه های سرمایه‌گذاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
ناظر پروژه
شرکت مهندسین مشاور آرشکو
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
سر ناظر
مهندسین مشاور دریا بندر
پروژه دیوار پیرامونی بندر امیرآباد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
سرناظر
مهندسین تهران برکلی
پروژه احداث پنج پست اسکله ، لایروبی و حفاظت دیواره های آبراهه در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد
۱۳۸۳ - ۱۳۹۲
سر ناظر
مهندسین مشاور دریا سازه
1- پروژه احداث موج شکن بندر صیادی جزیره لاوان
2- پروژه احداث موج شکن،لایروبی حوضچه،احداث اسکله صیادی و محوطه سازی و احداث ساختمانهای پشتیبانی بندر صیادی کوهستک
3-پروژه احداث دیوار حفاظت ساحلی غربی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
۱۳۸۲ - ۱۳۸۳
طراحی وتهیه نقشه های واحد گاوداری صنعتی
تکنام گلستان
۱۳۸۲ - ۱۳۸۲
سرپرست کارگاه
ریشه بتن
ایستگاه پمپاژ آب
۱۳۷۴ - ۱۳۸۲
نقشه بردار
نقشه برداری شهری بصورت موردی
۱۳۷۲ - ۱۳۷۴
نقشه بردار
اداره مهندسی نیروی هوایی ارتش
خدمت نظام وظیفه
۱۳۷۱ - ۱۳۷۲
نقشه بردار
نقشه برداری شهری بصورت موردی
مهارت ها
| ۷۶نفر
هادی داداش زادهزهره pshabdolreza sardarrehFarzaneh Bazziمحمد شالو
| ۷۵نفر
علی حبیبی اردبیلیهادی داداش زادهزهره pshabdolreza sardarrehFarzaneh Bazzi
| ۷۲نفر
علی حبیبی اردبیلیهادی داداش زادهزهره pshabdolreza sardarrehFarzaneh Bazzi
| ۶۷نفر
علی حبیبی اردبیلیهادی داداش زادهزهره pshabdolreza sardarrehFarzaneh Bazzi
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات