حمزه یوسفی

حمزه یوسفی

کارشناسی استخراج زیرزمینی معدن

۱۱ارتباط ۱۹مهارت
کردستان | قروه
مهندس مسئول شیفت
شرکت معدن آرا فلات آریا
کارشناسی مجتمع آموزش عالی زرند
تحصیلات
مجتمع آموزش عالی زرند
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
دانشگاه آزاد اسلامی قروه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کاردانی مهندسی معدن استخراج
-
دیپلم مهندسی معدن
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
اکثر نرم افزار های معدنی
مجتمع آموزش عالی زرند
۱۳۹۴
مدرک زبان خارجه
آموزش و پرورش شهرستان قروه سنندج
۱۳۹۱ - ۱۴۰۶
گواهینامه رانندگی
آموزش رانندگی شهسواری
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مهندس مسئول شیفت
شرکت معدن آرا فلات آریا
معدن سرب و روی تاجکوه
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
مهندس مسئول فنی
معدن کوه بی خیر قروه
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
مهندس مسئول شیفت
شرکت راه و ساختمان مرز راه
دلیل ترک کارگاه:
اتمام قرار داد پروژه با کارفرما.
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
سرپرست معدن_حفاری مغزه گیری
شرکت معدنی دانش گستر زمین
که شامل ۳ پروژه در معادن دامغان،جاجرم،و شاهرود(تاش) بوده است.
(حفاری مغزه گیری.)
دلیل ترک کار: اتمام پروژه های فوق با کار فرما(شرکت آلومینای ایران)
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
انفجار معدن
درجه کارشناسی مهندسی معدن استخراج از مجتمع آموزش عالی زرند
انفجار معدن

حمزه یوسفی مهندس حمید روشنی
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۳
طراحی الگوی انفجار و آتشباری در معدن طلای ساریگونی(داشکسن سابق)با استفاده از نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
آمادگی خود را برای همکاری در تمام معادن ایران اعلام میکنم.
Www.hamzehyousefi92@gmail.com
شماره تماس: 09184550585