یاسر ایرانشاهی

یاسر ایرانشاهی

کارشناسی معماری

۷ارتباط ۷مهارت
خوزستان | بندر امام خمینی
طراح برق
دفتر فنی و مهندسی آپادانا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
طراح برق
دفتر فنی و مهندسی آپادانا
۱۳۹۰ اکنون
طراح معماری
دفتر فنی و مهندسی آپادانا
۱۳۸۷ اکنون
کارشناس
مهندسین مشاور رهاد اکسین
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
تکنسین اتوکد
مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات