سعید ارزشمند

سعید ارزشمند

کاردانی مکانیک سیالات

۲۱ارتباط ۵مهارت
آذربایجان غربی | خوی
مسئول کنترل موجودی انبار
ایرانخودرو
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی خوی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۸
مسئول کنترل موجودی انبار
ایرانخودرو
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات