محمد نعمتی پور

محمد نعمتی پور

کارشناس دفتر فنی و کنترل پروژه و برنامه ریز تعمیرات

۳۳ارتباط ۱۴مهارت
بوشهر | خارک
سرپرست برنامه ریزی تعمیرات
پایانه های نفتی ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی عمران
دانشجوی ممتاز
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
سرپرست برنامه ریزی تعمیرات
پایانه های نفتی ایران
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
کارشناس کنترل پروژه
صنایع فراساحل
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
سرپرست دفتر فنی
فارس امیر خارگ
سرپرست دفتر فنی در پروژه های شرکت پایانه های نفتی خارک
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناس کنترل پروژه
فارس امیر خارگ
در پروژه های شرکت پایانه های نفتی خارک
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
سرپرست آزمایشگاه
آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان بوشهر
در پروژه های پارس جنوبی ، NGL جزیره خارگ و اداره دریانوردی و ... بعنوان سرپرست آزمایشگاه مشغول بوده ام
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات