سجاد شجاعی

سجاد شجاعی

کارشناسی حسابداری

۴۰ارتباط ۱۵مهارت
تهران | تهران
مدیر امور مالی بخش
سابیر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
۱۳۸۴ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر امور مالی بخش
سابیر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
حسابدار
دانشگاه افسری امام علی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
حسابدار
بهین پخش
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
حسابدار
سنا سیستم
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
حسابدار
طلاسازی آنازر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
بنده مایل به آشنایی بیشتر با دوستان در زمینه شغلی و دریافت مشاوره از عزیزان می باشم