محمد صالح کاکی

محمد صالح کاکی

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا آیرودینامیک

۴ارتباط ۲۸مهارت
تهران | تهران
متخصص برنامه نویسی
#Freelancer in the field of programming languages, including Python, MATLAB, C++ and C
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۳۹۷ - ۱۴۰۱
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا آیرودینامیک
موضوع پایان نامه : بهینه سازی آیرودینامیکی مقطع پارافویل مجهز به اسپویلر
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی هوافضا
موضوع پروژه تخصصی : توسعه نرم افزار طراحی توربین توسط کد سی پلاس پلاس در ویژوال استدیو
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
Aircraft Mechanic Practical Course In 240 Hours
SAHA Airlines Training Center
۱۳۹۳
ANSYS-FLUENT
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم و تحقیقات
۱۳۹۳
CATIA
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم و تحقیقات
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
متخصص برنامه نویسی
#Freelancer in the field of programming languages, including Python, MATLAB, C++ and C
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
هم بنیانگذار
تولیدی غذای ماکانو
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارشناس محصولات
شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت)
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
کارشناس فروش
شرکت تجهیزات فرودگاهی اسپرلوس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مسئول معاونت علمی
معاونت علمی در دانشگاه علوم و تحقیقات
برگزاری دوره ، بازدید همایش و مسابقات علمی
عضو اتاق فکر تهیه و تدوین قوانین برای برگزرای اولین دوره مسابقات راکت سوخت جامد در ایران
برگزارکننده مسابقات گلایدر
پروژه‌ها
۱۴۰۱
virtual sample generation algorithm supporting machine learning with a small-sample dataset
Using neural network in MATLAB code and checking MLP and SVM methods in order to minimize the error
۱۴۰۱
virtual sample generation method based on Gaussian distribution
Generating virtual data using the scikit-learn and the other library in Python code for an environmentally friendly material
۱۳۹۹
Optimizing the stock portfolio by Harry Markowitz's method and combining it with Elliott's method in the style of Robert Percher
۱۳۹۹
Web scraping of the Tehran Stock Exchange website for special symbols and calculation of various parameters for technical analysis by Python code
۱۳۹۹
Solving the problem of hub location and transportation with genetic algorithm
The implementation of the problems is done by MATLAB code
۱۳۹۸
Numerical Solution based on Taylor-Maccoll Equations for Supersonic Inviscid Flows over a cone
کد متلب که عدد ماخ جریان آزاد و زاویه سطح مخروط را به عنوان ورودی گرفته و با حل جریان مخروطی ، زاویه شوک به همراه عدد ماخ و فشار سطح مخروط را محاسبه می کند.
۱۳۹۸
محاسبه ضرایب آیرودینامیکی و ضریب فشار ایرفویل مافوق صوت دایموند
شبیه سازی آیرودینامیکی ایرفویل دایموند متقارن در رژیم جریان مافوق صوت با کد متلب و اعتبارسنجی آن در نرم افزار فلوئنت
۱۳۹۸
UDF for Simulation of unsteady flow around an NACA 0009 that has an oscillating plunge motion
تحلیل عددی غیردایم در نرم افزار فلوئنت و استخراج ضرایب آیرودینامیکی به همراه محاسبه تراست تولید شده.
۱۳۹۸
Matlab code for aerodynamic heating by Zoby method around a Spherically blunted conic nose
حل عددی غیر لزج حول دماغه در جریان ابرصوت سپس با به دست آمدن پارامترهای اولیه جریان ، کد متلب برای محاسبه گرمایش در دو حالت لمینار و توربولانس
۱۳۹۸
Matlab Code for Maslens Method of Inviscid Hypersonic Flow
روش معکوس مزلن برای تقریب شکل شوک حول یک دماغه متقارن محوری و به دست آوردن هندسه متناظر به شکل شوک
۱۳۹۷
Generating geometry and mesh for 4-digit, 5-digit, biconvex airfoils and cylinder by MATLAB code
کد متلب برای تولید هندسه های مذکور و تولید شبکه باسازمان به روش های جبری و بیضوی به همراه انواع فشرده سازی ها
۱۳۹۷
Simulation of computational fluid dynamics methods by MATLAB code related to Hoffman's book, volume one
explicit methods : 1-the time forward/central space method 2- -the richardson method 3-the dufort-frankel method
implicit methods : 1- the laasonen method 2- the crank-nicolson method 3-the beta formulation
And also etc
۱۳۹۷
طراحی ربات فروشگاهی تلگرام توسط کد سی شارپ
۱۳۹۶
طراحی هواپیمای تجاری Boeing 777-300ER
درجه کارشناسی مهندسی هوافضا از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
برای تخمین پارامتر ها مختلف هواپیمای هدف سعی شده که به صورت گام به گام از مراحل ،مثال ها وجداول کتاب راسکم ومشخصات آماری هواپیما های همرده استفاده شود تا بتوان پارامترهای لازم از قبیل سایزنگ استال،لندینگ، take off distance ،صعود،زمان صعود،مانور،کروز در کنار سنجش حساسیت وزن برخاست به سایر پارامتر ها تخمین زده شود.هدف نهایی ما رسیدن به یک نمودار تطبیق است که از تلفیق نمودار های هرسایزینگ بدست آمده که با استفاده از آنها می توان نقطه ی طراحی مطلوب برای هواپیما ی هدف را تعیین کرد.براساس ماموریت تعریف شده و داده های آماری هواپیما های همرده هواپیما ی هدف Boeing 777-300-ER انتخاب می شود.
۱۳۹۶
Solver for reactive and impulse turbines and designing a flat and modern user interface for it
درجه کارشناسی مهندسی هوافضا از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
این نرم افزار توسط ویژوال استدیو و کد سی پلاس پلاس در هفت تب مختلف براساس الگوریتم طراحی توربین توسعه داده شده است.
1-اطلاعات ورودی 2-مقدار دهی اولیه 3-نازل 4-استیج اول 5- انتخاب پروفیل پره مرحله اول 6-نقشه کردن پروفیل 7-توربین
کد متلب برای تولید نود شبکه بی سازمان و حذف نقاط بی کیفیت
ابتدا با روش جبهه پیش رونده شبکه بی سازمان در مرزهای دایره ای نود تولید می کنیم سپس نودهای بی کیفیت را شناسایی کرده و آن ها را حذف می کنیم.
MATLAB code to generate an algebraic and elliptic mesh around a symmetric airfoil and compare the results with Gambit
رسم ایرفویل متقارن و سپس شبکه با سازمان جبری و بیضوی با استراتژی H-Type را حول این هندسه با دامنه مستطیلی رسم می کنیم در ادامه فشرده سازی به یک و دو سمت را بر روی این شبکه اعمال کرده و نتایج حاصل از جمله متریک ها و هندسه های مختلف را با نمونه شبکه تولید شده در نرم افزار گمبیت مقایسه می کنیم.
Investigating the flow between two fluids at different speeds , Mixing Layer
برسی جریان بین دو سیال که با سرعت های مختلف می باشد که می توانند جنس واحد داشته باشند که ما نیز برای حل از یک جنس استفاده کرده ایم و در نهایت با استفاده از کد تجاری فلوئنت به حل عددی و با کد متلب به حل تحلیلی آن نیز پرداخته ایم.
Matlab Code for Local Surface Inclination Methods Over a projectile nose in Hypersonic Flow
Newtonian Flow -- Tangent Wedge/Tangent cone -- Shock-Expansion
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
Online Courses and Self Study
Interested in self study and participating in online courses, such as the websites of Faradars, udemy ,Khan Academy and maktabkhooneh
توضیحات
علاقه مند به :
علم داده ، هوش مصنوعی ، اقتصاد کلان ، سینما ، موسیقی ، فلسفه ، دو استقامت