امیرحسین شعبانی

امیرحسین شعبانی

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دینامیک پرواز و مهندسی فضایی

۶ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
مدیر فنی
اچ بی کامپوزیت
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دینامیک پرواز
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی فیزیک هسته ای
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
دبیرستان شاهد(شهید حیدری)
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۹
ielts 6.5
سفیر
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مدیر فنی
اچ بی کامپوزیت
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مدیر پروژه
اچ بی کامپوزیت
مهارت ها
| ۴نفر
بیتا بندریاحمد محمودیمحمد حسن پور
| ۴نفر
بیتا بندریاحمد محمودیمحمد حسن پور
| ۴نفر
بیتا بندریاحمد محمودیمحمد حسن پور
| ۴نفر
بیتا بندریاحمد محمودیمحمد حسن پور
| ۴نفر
بیتا بندریاحمد محمودیمحمد حسن پور
| ۴نفر
بیتا بندریاحمد محمودیمحمد حسن پور
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات