آرش ابراهیمی پور

آرش ابراهیمی پور

کاردانی مهندسی برق الکترونیک

۴ارتباط ۱۱مهارت
کرمان | کرمان
تکنسین الکترونیک
دیده بان الکترونیک
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد)
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد)
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
سوئیچ های سیسکو
رهاگستر
گواهینامه ی سیستم های حفاظتی
گتوبروگ
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
تکنسین الکترونیک
دیده بان الکترونیک
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
تکنسین الکترونیک
ایمن حفاظ
۱۳۸۵ - ۱۳۸۶
تکنسین فنی
ادیش
پروژه‌ها
۱۳۹۶
بیمارستان فاطمه الزهرا کرمان
تکنسین الکترونیک در دیده بان الکترونیک
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارخانه آرد کهنوج
تکنسین الکترونیک در دیده بان الکترونیک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
سیستم های امنیتی و حفاظتی
تکنسین الکترونیک در دیده بان الکترونیک
توضیحات